Önkéntes munkatársaink

Csatári Tamara


Iskola: ELTE TTK Matematika BSc, matematika – fizika tanári szakirány

Önkéntes tevékenység kezdete: 2012. augusztus
Önkéntes tevékenység: korrepetálás, táborszervezés, táboroztatás.


Endrődi Vince

Endrődi Vince vagyok, pedagógia szakos az ELTÉ-n. Foglalkoztatnak a társadalmi egyenlőtlenségek és igazságtalanságok, azok újratermelődésének folyamatai és az ellenük való küzdelem. Ezen a téren szerintem L. Ritók Nóriék alapítványi iskolájának a munkája példaértékű. Ezért határoztam úgy pár évvel ezelőtt, hogy önkénteskedni szeretnék náluk.


Feldmár Nóra

2011 májusától négy hónapot önkénteskedtem az Igazgyöngynél. A diplomamunkámhoz jöttem anyagot gyűjteni. Ipari ökológia mesterszakon tanultam Hollandiában. A kutatásom nagyon tág témakörben indult; milyen módon segíthetik az egyszerű, fenntartható technológiák a mélyszegénységben élő vidéki emberek életét?

Máig végtelenül hálás vagyok L. Ritók Nórának és az Igazgyöngyös csapatnak, hogy befogadtak, és mellettük dolgozhattam. Nemcsak az ő munkájukba engedtek betekintést, hanem az én ötleteimre is nagyon nyitottak voltak. Ennek köszönhető, hogy még augusztusban ki tudtuk próbálni a „low-tech” biobrikett gyártást Toldon.

Túlzás nélkül mondhatom, hogy az Igazgyöngynél töltött idő teljesen megváltoztatta az életem. Azóta visszaköltöztem Magyarországra és szakmai vezetőként közreműködhettem a biobrikett program megvalósításában. Nagyon szerencsés vagyok, hogy egy ilyen rendkívüli alapítványt ismerhetek közelről. Ezen kívül a toldi közösség szeretete és barátsága is rengeteget jelent nekem…


Füzessi Károly

“2000-ben csináltam az első weboldalamat, és azóta is kiválóan szórakozom, mikor a gépeket információ és tudásterjesztésére hangolom. Nagyon örülök, hogy az Igazgyöngy Alapítványnak segíthetek megjelenni a neten. A legjobb az volna, ha az ilyen jó példákról mindenki tudomást szerezne.”


Horlai Sára

Iskola: Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia MA
Önkéntes tevékenység időtartama: 2011-
Önkéntes tevékenység jellege: SZUNO termékek népszerűsítése, árulása, gyerekek táboroztatása, táborszervezés
Megjegyzés: Szakdolgozat (BA) – Friendship Formation Among Roma and Non-Roma Students in Hungary, a dolgozat Magyarország különböző térségeiben és különböző oktatási formában oktató középiskolákban vizsgálja a roma és nem roma tanulók közti barátságok helyzetét, kialakulásának feltételeit, azokban az osztályokban ahol integrált oktatás folyik (mindkét csoport szignifikánsan jelen van).


Jenet Erzsébet


Jenet Erzsébet – debreceni születésű, de 20 éve már Budapesten élő közgazdász vagyok. A Microsoft Magyarországnál dolgozom Engagement manager-ként. Az Igazgyöngy Alapítványt a Sok-Kicsi akción keresztül ismertem meg 2010-ben, azóta rendszeresen segítem az Alapítványt adományokkal, nyaranta pedig önkéntes munkával is. A nyári munka során részt vettem ruhacsomagok összeállításában, ruha- és cipőválogatásban, adományszéthordásban, gyerekprogramok bonyolításában.Juhász Anett

Iskola: Debreceni Egyetem, Emberi erőforrás tanácsadó MA
Önkéntes tevékenység kezdete: 2010 ősz –
Önkéntes tevékenység jellege:
Szabadidőmben igyekszem mindenben támogatni az Igazgyöngy munkáját, legyen szó adománygyűjtésről, ruhaválogatásról és kiscipők összepárosításáról a raktárban, élelmiszercsomagok előkészítéséről és kiosztásáról, vagy egy-egy családi szabadidős program, kézműves foglalkozás szervezéséről és lebonyolításának segítéséről.
Megjegyzés:
Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskolának 10 évig voltam grafika szakos tanulója. TDK dolgozatom címe (BA): Mélyszegénységben élő családok reintegrációja civil támogatással – Az Igazgyöngy Alapítvány esélyteremtő munkája a Bihari kistérségben.


Lencse Máté


Iskola: ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola
Munkahely: ELTE PPK Oktatáselméleti tanszék, egyetemi tanársegéd; Taní-tani Online szerkesztő
Önkéntesség kezdete: 2012 február
Önkéntesség jellege: Önkéntesség szervezése, táboroztatás, táborszervezés, Webshop-üzemeltetés, Szuno-termékek terjesztése


Martine Koemans 

A nevem Martine Koemans. Hollandiában tanulok, a Wageningen van Hall
Larenstein Egyetemen ”Vidékfejlesztés és innováció”-t. Elhatároztam, hogy részt veszek egy Nemzetközi Nyári Iskolában a Kaposvári Egyetemen praktikus elhelyezkedési lehetőséget kerestem Magyarországon. Így találtam az Igazgyöngy Alapítványra, ahol bekapcsolódhattam az alapítvány munkájába, a napi rutin feladatokba. A rendszeres művészeti oktatásba illeszthettem az idegen nyelv tanítását, Nórával együtt tarthattam órákat. Tíz gyermek vett részt ebben a különleges programban. A tanulás játékos módja nagyon sikeresnek mutatkozott. Képeslapokat készítettünk, melyeket angol nyelven írtunk meg, amit a húgomnak küldtünk el, aki válaszolt azokra, így tanítva a gyerekeknek a levelezést idegen nyelven.Nagy Luca

Iskola: ELTE BGGYK – gyógypedagógia (autizmus spektrum pedagógiája, szomatopedagógia)
Önkéntes tevékenység kezdete: 2012. július
Önkéntes tevékenység: táborszervezés, táboroztatás


Péterfi Julianna

Iskola: ELTE BGGYK – gyógypedagógia (autizmus spektrum pedagógiája, szomatopedagógia)
Önkéntes tevékenység kezdete: 2012 július
Önkéntes tevékenység: táborszervezés, táboroztatásPintér Nóra

Iskola: ELTE-BTK Magyar BSc
Önkéntes tevékenység kezdete: 2013. február
Önkéntes tevékenység: közösségi foglalkozásokban való segítség, adományválogatás-és osztás, adminisztratív tevékenységek, gyerekekkel való iskolai foglalkozás
Az önkéntesség nem áll távol tőlem, 2010 óta krónikusan beteg és daganatos gyermekek táboroztatásában veszek részt, ezért nagyon örültem, amikor az „Igazgyöngyök” szeretetükkel, segítőkészségükkel az első naptól kezdve maguk közé fogadtak önkéntesként. Magyar szakos egyetemistaként szakdolgozatomhoz végzek gyűjtőmunkát a toldi gyerekek nyelvhasználatáról és iskolai integrációjáról. Kiskorom óta tanárnak készülök, éppen ezért nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy olyan csapat részese lehetek, ahol L. Ritók Nórának és munkatársainak köszönhetően rengeteg szakmai tapasztalattal gazdagodom.


B. Nagy JuliannaB. Nagy Julianna önkéntes

B. Nagy Julianna önkéntesként érkezett hozzánk 2013-ban. Hosszú távra tervezi az itteni  szolgálatot, melyben elsősorban a kisbabákkal, anyukájukkal, valamint angol nyelvoktatással szeretne foglalkozni, és még sok mindennel, ami segíthet az itt élőkön.


Orosz Alexandra

Orosz Alexandra

Iskola: Debreceni Egyetem, Szociális munka szakos hallgató.

Önkéntes tevékenység kezdete: 2013. ősz, előreláthatólag fél évig fogok az alapítványnál önkéntes munkát végezni.

Tevékenység jellege: most ismerkedek az alapítvánnyal és annak munkájával. Igyekszem minden aktuális programba bekapcsolódni, minden munkából kivenni a részem, és tapasztalataimat felhasználni a tanulmányaimhoz.


Papp SándorPapp Sándor

Hivatásos tűzoltóként 15 évig segítettem a bajbajutottakat és rászorulókat. Jelenleg, mint önkéntes segítő veszek részt az Igazgyöngy Alapítvány munkájában. Az adományok raktározásában, szétosztásában, a gyermekek utaztatásában és táboroztatásában próbálok segítséget nyújtani.


Hamarosan folytatjuk önkénteseink bemutatását.