Ösztöndíjszerződés

 

Igazgyöngy ösztöndíj

Ez a szerződés ……….. tanuló és családja, valamint az Igazgyöngy Alapítvány között jött létre, tanulmányi előmenetelt segítő ösztöndíj tárgyában.

Az ösztöndíj célja, hogy az igazoltan halmozottan hátrányos helyzetű, az általános iskola 2-7 osztályába, vagy tovább követve középiskolás, vagy felsőoktatásba került jó képességű gyerekeket támogassa abban, hogy tanulmányi eredményük javuljon, továbbtanulásuk, szakmaszerzésük, életpályájuk sikeres legyen.

A kiválasztás szempontjai:

– a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ezt jegyzői igazolással igazolni tudja,

– rendelkezik olyan nyilatkozattal, miszerint a szülők iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 általánost,

– tanulmányi eredménye a településen az első öt között van (félévi és év végi bizonyítvány alapján),

– a család együttműködő, a gyerek érdekeit szem előtt tartó,

– nincs bűnözés a családban.

A felek vállalásai:

……. tanuló vállalja:

 • Képességeinek megfelelően teljesít, minden erőfeszítést megtesz, hogy iskolai előmenetele jó legyen. Az órákon figyel, aktívan dolgozik.
 • Elkészíti a házi feladatokat, részt vesz az iskola által felkínált tanórán kívüli tevékenységekben.
 • Az iskolában a házirendet betartja, az iskolai életben megfelelő magatartással vesz részt.
 • Példaként viselkedik a közösségben, ahol él.

A család vállalja:

 • A gyerek támogatását, a tanuláshoz megfelelő körülmények lehetőség szerinti biztosítását.
 • Együttműködést az alapítvány munkatársaival.
 • Az ösztöndíj összegének a gyerek fejlődése érdekében történő legmegfelelőbb felhasználását.

Az Igazgyöngy Alapítvány vállalja:

 • A kiválasztás szempontjai szerint félévente a résztvevők felülvizsgálatát.
 • Havonta, a hónap utolsó hetében 10 ezer forinttal támogatást juttat a családnak.

Az összeg felhasználást közösen beszélik meg az alapítvány munkatársával, szükség esetén közösen bonyolítják le a vásárlást is. Az ösztöndíj felhasználásáról a családnak elszámolási kötelezettsége van. Ez lehet ruhanemű, élelem, iskolaszer, stb., bármi, ami a gyereket segíti a fejlődésben.

 • Lehetőség szerint más jellegű adományokkal (ruhanemű, számítógép, bútor, könyvek, játékok, kirándulás stb. ) is támogatja a tehetséges gyermeket.
 • Figyelemmel kíséri a fejlődését, egyeztet a tanáraival, az intézményrendszerrel, szükség esetén segítő szolgáltatásokat szervez számára.

Megjegyzések:

Az Igazgyöngy Alapítvány az ösztöndíjat civil támogatók segítségével tudja biztosítani. Mennyiben a támogatás nem áll rendelkezésre, úgy az ösztöndíj szüneteltetésre kényszerül.

A támogatók akkor látják értelmét az ösztöndíj fenntartásának, ha annak értelmét, eredményét látják. Éppen ezért a szerződésben rögzített feleknek érdeke a célok szerinti működtetés, és az ösztöndíjat alapítók rendszeres tájékoztatása.

Ha az ösztöndíjban részesülő gyermek a fentiekkel nem összeegyeztethető magatartást tanúsít, az ösztöndíjszerződést az alapítvány felbonthatja, és más tanulóval újrakötheti a tanév közben is.

……………………….        ………………………..      ………………………… tanuló                                     szülő                                       szülő     …………………………. Az Igazgyöngy Alapítvány képviselője   20….. szeptember 1.