“MUS-E” program

 

„Az iskola jövője – a jövő iskolája”

”Multikulturális művészeti program az iskolákban” –a koncepció a neves hegedűművész és humanista gondolkodó, Lord Yehudi Menuhin nevéhez fűződik.

A kezdeményezés, MUS-E (Musique-Europe) 1993-ban indult útjára az Európai Unió égisze alatt.

Menuhin alapgondolata szerint a művészet és az iskola összekapcsolva, egymás kölcsönös gazdagításának az eszközévé válik oly módon, hogy az iskolákban hivatásos művészek olyan ismereteket és értékeket közvetítenek, amelyek segítségével a gyermekek betekintést nyernek egy tágabb világba.

A kisdiákok ez által olyan eszközökhöz jutnak, amelyek segítik tevékenységük kiszélesítését, aktív részvételüket a közösségi munkában, kreativitásuk kibontakozását, szabadidejük hasznos eltöltését, életminőségük javítását.

Menuhin módszerét elsősorban hátrányos helyzetű iskoláknak ajánlotta és bevezetését az általános iskola első osztályában javasolta.

A jelenleg 10 európai ország hozzávetőlegesen 400 iskolájában, közel 60 ezer gyermek bevonásával és több mint 1000 művész közreműködésével folyó programot a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány felügyeli.

Magyarországon 10. éve folyik a kiemelt művészeti nevelés budapesti és vidéki iskolákban.

A 2010/11-es tanévtől kapcsolódott be a debreceni József Attila Általános Iskola, II. a osztálya, Bodnár Gáborné helyi MUS-E koordinátor segítségével.

A gyerekek Vékony Anna színművész vezetésével dráma-játékfoglalkozásokon mesét dramatizáltak és különböző helyzetgyakorlatokkal fejlesztették a képességeiket.

L.Ritók Nóra grafikusművész pedig az önfeledt alkotással, a vizualitásban rejlő örömmel, a színek játékos felfedezésével ismertette meg a kisiskolásokat.

A 2011/12-es tanévben Gólyáné Vad Anikó rajztanár vette át a képzőművészeti foglalkozások szabad alkotói tevékenységének vezetését.