Továbbképzések, előadások

Az alapítvány és az iskola munkatársai felkérésére rendszeresen tartanak pedagógus továbbképzéseket itthon és külföldön gyermekközpontú vizuális módszereinkről. A módszer tartalmi és gyakorlati átadásával kapcsolatos garanciát csak az általunk személyesen tartott képzések esetében vállalhatunk!

2013-2014.

2014. március 7-8.

Pécs: Esélyegyenlőségi műhelyfoglalkozás – Álmok – módszertani képzés
Pécsett a Civil Közösségek Házában pénteken délelőtt esélyegyenlőségi műhelyfoglalkozást szervezett. Az előadások: A területi alapú közösségi tervezés és komplex szociális munka lehetőségei hátrányos helyzetű településen és városi szegregátumokban témát járták körbe. Bemutatkozott az Igazgyöngy Alapítvány esélyteremtő modellje, a Máltai Szeretetszolgálat és a pécsi önkormányzat telepfelszámolási programja. Az érdekes előadások után a terepen dolgozó szakemberek elmondták tapasztalataikat, véleményüket, kérdéseket tettek fel az ismertetett projektekkel kapcsolatban.
Délután egy másféle műhelymunka vette kezdetét. Az Igazgyöngy AMI pedagógusok és segítő szakemberek számára Álmok – esélyteremtő élménypedagógiai műhely a vizuális nevelés eszközeivel címmel 12 órás módszertani képzést tartott 30 érdeklődő számára. Nemcsak pécsi és Pécs környéki hallgatók – hanem örömünkre – Budapestről is jöttek fiatalokkal foglalkozó pedagógusok és segítő szakemberek.

Tehetséghidak
Február 22-én, szombaton egész napos továbbképzésre hívtak minket a Tehetséghidak keretében, a tanodák tevékenységének módszertani támogatásával kapcsolatban. A képzésen az Igazgyöngy tanoda jellegű tevékenységeinek esélyteremtő stratégiába illeszkedő bemutatása mellett a művészeti tevékenységek szociális kompetenciafejlesztő hatásáról, valamint a tanodákkal kapcsolatos problémafelvetésekről volt szó. A képzést L. Ritók Nóra tartotta.

2014. január 28.

Január 28-án a Nyíregyházi Vásárhelyi László AMI munkatársai látogattak el hozzánk, betekintést nyerni munkánkba és jó gyakorlatot is vásárolni.

A jó gyakorlat címe: Differenciálás. Eltérő képességű és szocializációjú gyerekek vizuális nevelése. Az első nap óralátogatással telt, majd 31-én ismét találkoztunk velük, ezen a napon a képzés gyakorlati részeként feladatokat oldottunk meg.

2013. november 28.

Az Artemisszió Alapítvány által szervezett továbbképzésen mutathattuk be a álszerénységben élők esélyteremtésére irányuló munkánkat november 28-án, Budapesten. A továbbképzésen szociális területen dolgozó szakemberek vettek részt.

2013. november 22.

November 21-22-én a szlovákiai Ipolyságon, és Párkányban tartottunk pedagógusoknak továbbképzést, gyermekközpontú vizuális nevelési módszereinkről. A magyar iskolákban a pedagógusok egy része először találkozott velünk, másokkal más sokadik alkalommal dolgozhattunk együtt. A feladatok a karácsonyi ünnepkörhöz kötődtek, de olyan keretekkel, technikákkal, melyekre könnyen építhetnek újabb feladatokat is a szakemberek. A remek hangulatú képzések, a sikeres alkotások örömmel töltöttek el mindannyiunkat.

2013. október 28.

Október 28-án 43 kassai és Kassa környéki pedagógus látogatott el hozzánk. Mivel már az őszi szünet első napja volt, így gyerekekkel nem találkoztak, de a gyermekalkotásokkal igen. E mellett előadáson mutattuk be pedagógiai munkánk fő hangsúlyait, és az oktatás mellé társított szociális munka fő jellemzőit. Mivel a látogatók iskoláiban is sok hátrányos helyzetű gyermek tanul,így remélhetőleg számukra is hasznosítható módszereket láthattak nálunk.

2013. szeptember 2.

Két határon túli magyar pedagógusok számára szervezett Nyári Akadémián adtuk tovább módszereinket, szemléletünket. Komáromban a Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében Kiss Papp Csilla és Kocsis Leila tartott továbbképzést, Szabadkán pedig L. Ritók Nóra. A remek hangulatban telt képzéseken csodaszép munkákat készítettek a pedagógusok, a gyakorlatban is kipróbálva a technikákat, átélve a pedagógiai hangsúlyok fontosságát. Volt, aki már rögtön gyereken is „tesztelte” a módszert.

2013. május 17.
Pedagógus továbbképzés Derecskén

Május 16-17-én a derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI derecskei székhelyén, és tépei tagiskolájában tartottunk pedagógus továbbképzést, melynek keretében a vizuális nevelés gyermekközpontú módszereivel ismertettük meg az alsós kollégákat.

2013. május 9.

Encsi látogatók

Május 9-én az Encsi Kistérségből érkeztek látogatónk hozzánk. A 42 óvónő, pedagógus, szociális munkás az alapítvány szociális iskolamodelljére volt kíváncsi. A szakmai napon óralátogatással, majd a toldi kultúrházban egy, a helyi munkatársaink bevonásával szervezett beszélgetésen mutattuk be a munkánkat, és beszélgettünk a vendégekkel az esélyteremtéshez kapcsolódó közös problémákról

2013. május 6.

Szabadegyetem: “Demokrácia az iskolapadban”

Május 6-án Budapesten az ELTE BTK-n Szabadegyetemet tartanak “Demokrácia az iskolapadban” címmel, ahol L. Ritók Nóra is részt vesz előadóként..

Szalmai alapozás: Neumann Eszter iskolakutató a magyar oktatási rendszer történeti és strukturális vonatkozásában mutatja be az alternatív iskolákat.

Néhány alternatív iskolával valamint reformmódszereket alkalmazó szervezetek bemutatása:

L. Ritók Nóra mutatja be szociális iskolamodellünket, mely egy három pont köré csoportosuló integrációs stratégia.

Első eleme az oktatás, melyben a művészeti oktatásból kiinduló szociális kompetenciafejlesztés nagy hangsúlyt kap, második a családgondozás-közösségfejlesztés, melyben az önfenntartás kialakítására, és a tanulás, a munka iránti motiváltság megteremtésére fektetnek nagy hangsúlyt, harmadik eleme pedig az intézményi együttműködések generálása a minőségi integráció érdekében.

Galambos Rita, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, a közösségi tanulás segítségével kívánja fejleszteni a fiatalok állampolgári készségeit Magyarországon, és a környező régióban, valamint a döntéshozók, és a fiatalokkal foglalkozó szakemberek figyelmét kívánja a témára irányítani.

Virágh Szabolcs, Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznú Egyesület képviseletében, a világszerte működő demokratikus iskolák megismerésén és megismertetésén keresztül kíván változtatni.

Tajta Gábor a Belvárosi Tanoda oktatója alapfilozófiája szerint segítő iskola: feladata, hogy a hozzá forduló, középiskolából kimaradt, súlyos problémákkal küszködő, kallódó fiatalok számára az életproblémáinak megoldásához, a középiskola elvégzéséhez és az érettségi vizsga letételéhez segítséget nyújtson.

http://hallgatoihalozat.blog.hu/2013/05/05/demokracia_az_iskolapadban_eloadoink#more5282155

A “Demokrácia az iskolapadban” felvétele az EPER Szabad Egyetemi Rádió honlapján.

2013. március 22.

Budapesti Corvinus Egyetem: előadás a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásáról

Március 22-én, pénteken L. Ritók Nóra és Derdák Tibor tartott órát a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az esélyegyenlőség megvalósulásának feltételei című tárgy keretein belül szó esett esélyegyenlőségi kérdésekről és mélyszegénységről, valamint az oktatásra fókuszálva a hátrányos helyzetű gyermekek számára a két programban fejlesztett befogadó oktatási modellről.

2012. november 17.

Művészet-tér-oktatás InSEA utókonferencia
“Művészet-tér-oktatás” címmel rendezték meg az InSEA utókonferenciát, ahol az utóbbi évek sikeres hazai projektjeit mutatták be az előadók. ” Alkotás és hátránykompenzálás” címmel iskolánk vizuális nevelési programja is helyett kapott az előadások között.

2012. augusztus 28.

Konferencia: Az Esélyteremtés, hátránykompenzálás fejlesztése

2012. augusztus 29-én Sárospatakon az Újbástya Rendezvénycentrum szervezésével konferencia lesz Az Esélyteremtés, hátránykompenzálás témával.

A rendezvényen L . Ritók Nóra tart előadást A hátránykompenzálás, esélyteremtés lehetőségei címmel.

2012. augusztus 22.

Határon túli magyar pedagógusok továbbképzései

2012. AUGUSZTUS 20-24. SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE HAJDÚSZOBOSZLÓN ÚJ MÓDSZEREK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ANYANYELV TANÍTÁSÁBAN

A képzésen augusztus 22-én L. Ritók Nóra a művészeti és anyanyelv kapcsolatáról tartott előadást.

NYUGATI SZÓRVÁNYBAN MAGYAR NYELVET TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE (2012. AUGUSZTUS 19 – 25.) SZÉKESFEHÉRVÁRON A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN

Vizuális nevelés címmel augusztus 23-án délután L. Ritók Nóra tart előadást.

2011/2012

2012. AUGUSZTUS 20-24.

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE HAJDÚSZOBOSZLÓN ÚJ MÓDSZEREK ÉS KIHÍVÁSOK AZ ANYANYELV TANÍTÁSÁBAN

A képzésen augusztus 22-én L. Ritók Nóra a művészeti és anyanyelv kapcsolatáról tartott előadást.

2012. AUGUSZTUS 19-25.

NYUGATI SZÓRVÁNYBAN MAGYAR NYELVET TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSE SZÉKESFEHÉRVÁRON A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLÁN

Vizuális nevelés címmel augusztus 23-án délután L. Ritók Nóra tart előadást.

2012. Július 9-14.

Komárom adott otthont a XXI. Jókai Mór Nyári Egyetemnek.
Mintegy 300 hallgató kilenc szakcsoport közül választhatott, hogy bővítse, mélyítse tudását az adott szakterületen.
Iskolánk hetedik éve meghívott erre a rangos eseményre. A vizuális szakcsoport “Élményszerű vizuális nevelés” címmel hirdette kurzusát.

2012. május 25.

Derecskén a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben vizuális neveléshez és hátránykompenzációhoz kapcsolódva továbbképzést tartunk.

2012. március 24.

SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK XVIII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

2012. március 24-én Rozsnyóban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVIII. Országos találkozójára meghívást kaptunk. Differenciálás a gyakorlatban címmel L. Ritók Nóra tartott előadást. Azt követően pedig a résztvevők gyakorlati foglalkozáson ismerkedtek a kooperatív tanulásszervezés és a differenciálás néhány technikai fogásával.

2012. március 6-13.

Kőbányai Pedagógiai Napok

Művészeti nevelés – személyiségfejlesztés – tehetséggondozás

Iskolánk meghívást kapott a Kőbányai Pedagógiai Napokra. A rendezvénysorozaton L. Ritók Nóra tart előadást Bukdácsoló esélyegyenlőség a művészeti nevelésben címmel.

2012. február 13-17:

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya, Komáromi Regionális Pedagógia Központja és a társszervezők rendezésében sor kerül a XVII. Komáromi Pedagógia Napokra.

A programsorozat második napján iskolánk képviseletében Török Zita és Berényi Anna a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában, harmadik napján a Jókai Mór MTNY Alapiskolában „A kreativitás fejlesztése a művészetek eszközeivel” címmel tart foglalkozást.

2012. január 10-12:

Meghívást kapott iskolánk a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központból Eszékről, egy három napos továbbképzésre.

2011. december 2.

Felkérést kapott iskolánk, hogy Rimaszombat és környéke óvodapedagógusainak tartsunk módszertani képzést. December 2-án Rimaszécsen Török Zita 28 érdeklődő óvónőnek mutatott ízelítőt iskolánk gyermekközpontú módszereiből.

2010/2011

Júniusban az In Sea nemzetközi vizuális nevelési konferenciát Budapesten rendezték meg. A többnapos rendezvényen iskolánk is képviseltette magát, egyrészt kiállítással, másrészt előadással, és szekcióüléssel. A rendezvényt Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár nyitotta meg, ahol név szerint emelte ki intézményünk munkáját.

oktatas.hu Hoffmann Rózsa részt vett az InSEA vizualis nevelési világkongresszuson

Áprilisban is több, a felsőoktatásban tanuló hallgató látogatta meg intézményünket, hogy betekintést szerezhessen az iskola, és a fenntartó alapítvány munkájába. Közöttük szociológus, szociálpolitikus és vizuális nevelést tanuló hallgatók is voltak.

Márciusban Kistérségi továbbképzést tartottak óvónőknek Derecskén, ahová meghívást kapott iskolánk is. Az óvodában alkalmazott tehetséggondozó és képzőművészeti módszerek bemutatását nagy élvezettel figyelték az óvónők.

***

Alapítványunk meghívást kapott a „Gyermekjogokról felnőtteknek, avagy a gyermeki jogok érvényesülése” című Dél-dunántúli Gyermekjogi Konferenciára.  A rendezvénynek a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont.  Az egyetem aulájában Lencsés Lídia nyitotta meg iskolánk diákjainak „Alkotások a nyomor széléről” című kiállítását. Ezt követően a résztvevők szakmai műhelyekben folytathatták a munkát. A „Megvalósíthatók-e az esélyegyenlőség a közoktatásban” c. műhely egyik felkért előadója L. Ritók Nóra volt.

Szeptember A debreceni Sípos Utcai Óvoda tehetséggondozás témában kért fel bennünket előadás megtartására.


2009/2010

Áprilisban a romániai Pertinax Egyesülettel bonyolított ”Kompetenciafejlesztés a művészetek eszközeivel” továbbképzési programzáró kiállítását Nagyváradon rendeztük meg. A programsorozat az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma támogatásával valósult meg.

Március 25-28-án a pécsi ÁMK-ban a „Hétszögletű kerekasztal avagy módszertani megújulás a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén” címmel konferenciát rendeztek. L. Ritók Nóra  A művészeti nevelés, mint  hátrányt kompenzáló lehetőségről tartott előadást. A szekciómunkában olyan technikákat sajátítottak el az érdeklődők, melyekkel a hátrányos helyzetű gyerekek könnyen sikerélményhez juttathatók.

Februárban a Pertinax egyesülettel bonyolított továbbképzési program harmadik eleme Székelyhídon került megrendezésre. A kollégák nagy érdeklődéssel fogadták a számukra új módszertani megközelítéseket, kreatív technikákat.

Szülőföld Alap pályázati támogatásával tehetséggondozó projektet valósíthatunk meg szlovákiai partnerszervezetünkkel. A program első lépése egy pedagógus továbbképzési program, melyre Komáromban került sor. Az érdeklődés a tervezettnél jóval nagyobb volt, ezért két csoportban szerveztük meg a foglalkozásokat. Témája a tehetségek azonosítása, fejlesztésének elméleti háttere és gyakorlati megvalósulása. A projektben még kiállítások cseréje és pályázat lebonyolítása is szerepel.

A hátrányos helyzetű gyerekek integrációjához kapcsolódó tréneri képzésre kért fel bennünket az Educatio Kht. A képzésen részt vevő 14 közoktatási szakértő tantestületi képzéseken tolmácsolja majd a kooperatív tanulásszervezéshez kapcsolódó ismereteket azokban az iskolákban, ahol magas a hátrányos helyzetű gyerekek aránya

Decemberben folytattuk továbbképzéseinket a határon túli pedagógusok számára. Párkányban, Komárnoban és Gútán egynapos képzéseket tartottunk óvónőknek és tanítóknak. Öröm számunkra, hogy a hallgatóságból sokan évek óta visszajárnak képzéseinkre. Az ilyen találkozások alkalmat adnak a tapasztalatcserére, a pedagógiai feladatok újragondolására, megoldásaik fejlesztésére.

Novemberben iskolánk művészetoktatási módszerei iránt továbbra is nagy az érdeklődés itthon is. Ebben a hónapban 6-án Alsózsolcán, a Pedagógiai Napok keretében tarthattunk továbbképzést a képzőművészeti oktatás iránt érdeklődőknek, 13-án pedig Pécsett, ahol a mi oktatási programunkra épülő művészeti képzést kívánnak megvalósítani a Városközponti Iskolában. Ez utóbbi intézménnyel tovább tervezzük a kapcsolatépítést.


2008/2009

Július első hétvégéjén kezdődött a rimaszombati nyári akadémia, ahová ismét meghívást kaptunk. Most is sokan érdeklődtek vizuális nevelésünk iránt. A jó hangulatú továbbképzésen a pedagógusok csodaszép alkotásokat készítettek.

A komáromi nyári akadémiára is meghívást kaptunk, ahol a vizuális nevelés mellett a múzeumpedagógiáról is szó esett. Egy pozsonyi kirándulás alkalmával a helyi múzeumban kapcsoltuk össze a vizuális információgyűjtést a múzeumpedagógiával. A kollégák Szerbiából, Romániából és nagy számmal Szlovákiából vettek részt az egy hetes programban.

Májusban A Waldorf tanárképzésből érkeztek hallgatók, hogy megismerjék iskolánk vizuális nevelési programját. A beszélgetést, óralátogatásokat hátrányos helyzetű családok felkeresésével is kiegészítették, hogy mind teljesebb képet kaphassanak a pedagógiai munkánkról.

Márciusban L. Ritók Nóra Pécsett tartott előadást az ott szervezett pedagógiai napok keretében. A pedagógusok betekintést nyerhettek az iskola gyermekközpontú vizuális nevelésébe és gyakorlati tevékenységben is részt vehettek. A módszernek, már több híve van ezen a vidéken is, de személyes átadásra most először volt módunk.

Novemberben a továbbképzés Pozsonyban került megrendezésre. A szórvány magyar teleülésekről érkezett kollégák nagy örömmel tanulták a gyermekközpontú módszereket, kreatív technikákat. Ezzel a képzéssel Szlovákia teljes magyarlakta területeire eljuthatott rajpedagógiánk.


2007/2008

Júliusban Az immár XVII. Alkalommal megrendezett Komáromi Nyári Egyetemre ismét meghívást kapott intézményünk. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett egyhetes képzésen 20 magyar ajkú pedagógus volt a csoportunkban. Többen közülük évek óta visszajárnak hozzánk, hogy bovítsék, frissítsék a már megtanultakat. Nagyon jó hangulatban, nagyon szép munkák készültek, melyeket a záró kiállításon mutattunk be.

JúniusbanAz NCA határon átnyúló programokat támogató szakkollégiumához benyújtott sikeres pályázatunk alapján kiskonferenciát szervezhettünk nagyváradi partnereinkkel. A téma a toleranciára nevelés volt, a Holokauszt-oktatáson keresztül megközelítve. Neves előadókat kertünk fel a témával kapcsolatban Budapestről, Nyíregyházáról, Debrecenből és Nagyváradról.  Külön örömünkre szolgált, hogy a debreceni és a nagyváradi Zsidó hitközség is képviseltette magát. Budapesti vendégeinkkel megtekintettük a Zsinagóga épületét is. A kiskonferencia elsősorban azt a célt szolgálta, hogy kapcsolat alakulhasson ki a résztvevő szervezetek és szakemberek között egy későbbi Tolerancia Központ tervezett létrehozása céljából.  A programhoz kapcsolódott egy látogatás is a Holokauszt Emlékközpontba.

A rendezvényről a Duna Televízió és a Kossuth Rádió is tudósított.

Április 19-én Nagyváradon több mint 30 erdélyi pedagógus ismerkedhetett tovább vizuális nevelésünk gyermekközpontú módszereivel. Ezt a képzést megelőzte novemberben és decemberben egy-egy képzés melynek nagy visszhangja volt a magyar pedagógusok körében. Most egy érdi általános iskola pedagógusai is jelen voltak. Többen remekül építették be a feladatokat, módszereket napi pedagógiájukba.

Április 25-én három egynapos képzést tartottunk Szlovákiában, melyet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezett. Bátkán, Füleken  és Pelsőcön a helyi magyar tannyelvű általános iskolában a környék pedagógusai ismerkedtek az általunk kidolgozott egyszerű, ám hatékony technikákkal, feladatokkal. A három helyszínen több mint 90 pedagógus vett részt a képzésen, Pelsőcön a magyarországi  testvériskolájuk pedagógusai is jelen voltak. Mindhárom helyszínen jó hangulatban, gyönyörű munkák születtek.

Márciusban A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége pedagógiai napokat szervezett Királyhelmecen és környékén.  Ennek keretében mi is két képzésre kaptunk felkérést.

4-én Királyhelmecen  a gyermekközpontú vizuális módszerek  megismertetése és elsajátítása  volt a célja az egynapos képzésnek. Nagykaposon a kooperatív tanulásszervezésről  tartottunk egynapos továbbképzést.

Február 14-én a Zuglói Pedagógiai Napok keretében a gyermekközpontú vizuális nevelés módszereiről tartottunk előadást az érdeklődő pedagógusoknak.

21-én komárnói és Komárno környéki óvónők felkérésére 30 óvónőnek tartottunk egynapos módszertani képzést.  Azokat a gyermekközpontú vizuális módszereinket ismertettük a kollégákkal, melyek megkönnyítik munkájukat.

22-én a komárnói Munka Utcai Alapiskola felkérésére 30 tanítónak egynapos továbbképzést tartottunk. A tantestületükből már többekkel találkoztunk más szlovákiai képzéseken, és az iskolavezetés úgy gondolta, hogy valamennyi tanító számára hasznos lehet az együttdolgozás. Az egy napos képzésen ízelítőt kaphattak a pedagógusok, hogy a vizuális nevelés milyen nagyszerű eszköz egy tanár kezében,  a megismerési folyamatokat ezen eszközrendszeren keresztül hogyan lehet még hatékonyabbá tenni. A képzések nagyon sikeresek voltak, jó hangulatban  gyönyörű munkák születtek.

Decemberben, Nagyváradon több mint 40 erdélyi pedagógus ismerkedhetett vizuális nevelésünk gyermekközpontú módszereivel, a nálunk kikísérletezett egyszerű, ám élvezetes technikákkal, feladatokkal. Ezt a képzést megelőzte novemberben egy kétnapos programunk, melynek nagy visszhangja volt a magyar pedagógusok körében. A gyakorlati kipróbálás után olyan igény jelentkezett a folytatásra, hogy a nagyváradi Pertinax Egyesület újra megszervezte a képzést. Egész Erdélyből érkeztek kollégák, akik közül sokan örömmel számoltak be első sikereikről, melyet az új módszertan adott, akik pedig most találkoztak először a dologgal, feltöltődve, tele ötlettel mehettek haza átadni kis tanítványaiknak az ismereteket ebben az új megközelítésben.

Novemberben Rimaszombaton a Speciális Magyar Tannyelvű Alapiskola volt a helye annak a képzésnek, ahol a környék elsősorban cigány tanulókkal foglalkozó pedagógusai voltak. Azt a visszajelzést kaptuk mind a kollégáktól, mint a pedagógiai szövetségtől, hogy általános képzésben hiánypótló a tevékenységünk. Az egy napos képzésen ízelítőt kaphattak a pedagógusok, hogy a vizuális nevelés milyen nagyszerű eszköz egy tanár kezében,  a megismerési folyamatokat ezen eszközrendszeren keresztül hogyan lehet még hatékonyabbá tenni. A képzések nagyon sikeresek voltak, jó hangulatban  gyönyörű munkák születtek.


2006/2007

Március: Szlovákia – tanár-továbbképzési program A szlovákiai Komárno egyik általános iskolájában tantestületi képzést tartottunk a kooperatív tanulásszervezésről. A résztvevők száma 28 fő volt, A képzésen a módszerek megismerése mellett sok általános pedagógiai kérdésről is szó esett. A hangsúlyt a pedagógiai szemléletváltás fontosságára helyezték. A szlovákiai Galántán a gyermekközpontú vizuális neveléshez kapcsolódó képzést tartottak az iskola pedagógusai. A 23 résztvevő megismerhetett néhány kreatív technikát, és olyan téma-ajánlásokat, amelyek élményszerűbbé tehetik az oktatást. Mindkét képzés a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében valósult meg.

November Szerbia – tanár-továbbképzési program

A KÜM pályázat keretében tovább folytattuk a művészeti nevelésre, alternatív pedagógiai módszerek bemutatására irányuló tanár-továbbképzési programunkat Szabadkán. 25 pedagógus vett részt a 3 napos képzésen, zömében magyar anyanyelvűek, de volt közöttük szerb anyanyelvű kolléganő is. A képzés nagyon sikeres volt, jó hangulatban telt és gyönyörű munkák születtek. Sokan hoztak tanulói munkákat az előző évi képzés hatását megmutatva nekünk. Úgy érezzük, hiánypótló és nagy hasznot hozó volt ez a képzési program az ott élő pedagógusok számára, sokat színesedett, gazdagodott a vizuális nevelés területén a térség pedagógiája.

       

Szlovákia – tanár-továbbképzési program

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége meghívására Pozsonyban az egyesület által kiírt rajzpályázat zsűriének munkájában vettünk részt. A verseny részleteiről az egyesület honlapján lehet olvasni. A zsűrizés után Csicsón szervezték meg 32 fővel részvételével azt az 1 napos tanártovábbképzést, mely a gyermekközpontú vizuális nevelésünkbe nyújtott betekintést. A meghívás a komáromi nyári akadémia folytatása volt, ahol 3 napos képzés lebonyolítására kaptunk lehetőséget. Ennek nagy sikere volt a résztvevők körében és az egyesület tervezi a folytatást is. Bár Szlovákia területén jó néhány, szakmai munkájáról híres iskola van, úgy érezzük az általános képzésben hiánypótló a tevékenységünk.