Panaszkezelési szabályzat

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslatiak benyújtására.

Panaszbejelentést az alábbi e-mail címen tehet:

[email protected]

Telefonon, faxon és személyesen is megteheti észrevételeit, javaslatait:

Telefonszám: 06/54 400 131

Faxszám: 16/54 400 131

Cím: 4100 Berettyóújfalu, József Attila u 11.

Személyes ügyfélfogadás ideje:

Hétfőtől péntekig naponta 9.00-11.00

A panaszkezelés szabályai :

A panaszokat, reklamációkat közvetlenül az Igazgyöngy Alapítvány adminisztratív vezetőjének, Karancsi Anitának kell írásban benyújtani a panasz alapjául szolgáló ok keletkezésétől, ill. annak tudomásra jutásától számított 2 munkanapon belül.

Karancsi Anita a panasz beérkezésekor azt azonnal regisztrálja és a lehető legrövidebb időn, de maximum tizenöt napon belül tájékoztatja álláspontjáról a panaszost.

A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az alapítvány szakmai vezetője, L. Ritók Nóra dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni az alapítvány kuratóriumát is.

A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni, joga van a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni, joga van kérni adatainak bizalmas kezelését.

A reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést tárolni kell az Igazgyöngy Alapítvány székhelyén, az irodában. Az esetleges helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót